Portrait of Kate Bush
© Joseph L. Thornburg.
All Rights Reserved.